Flřtilei­ir

Stjˇrnsřslu- og fjßrmßlasvi­

Sviðsstjóri stjórnsýslu- og fjármálasviðs er Þórdís Sif Sigurðardóttir. Fjármálastjóri er Edda María Hagalín.

 

Lýsing á verkum stjórnsýslu- og fjármálasviðs:

  • starfsmannamál og skrifstofuhald
  • menningarmál
  • markaðs- og kynningarmál
  • vinabæjamál
  • atvinnumál og ferðamál
  • tölvumál 
  • vefsíða Ísafjarðarbæjar
  • skjalavarsla
  • manntal

Gjaldskrár
Fjármáladeild Ísafjarðarbæjar gefur út gjaldskrár fyrir margvíslegri þjónustu sveitarfélagsins við íbúanna svo sem vegna dagvistunar á leikskólum, útseldri vinnu, vörusölu, leyfisgjöldum, afnotum af íþróttamannvirkjum eða öðru húsnæði, áhöldum og tækjum o.fl. Þær breytast flestar einu sinni á ári í upphafi árs. Gjaldskrár gatnagerðagjalda, vatnsveitu og áhaldahúss breytast í byrjun hvers ársfjórðungs í takt við breytingar á vísitölu byggingarkostnaðar. Umsjón með gjaldskrám hefur fjármálastjóri.
Gjaldskrár Ísafjarðarbæjar má nálgast undir hnappnum „gjaldskrár“ á forsíðu eða með því að smella hér.

 

Innheimta
Innheimtudeild Ísafjarðarbæjar gefur út reikninga á grundvelli samþykktra gjaldskráa og undirgagna frá viðkomandi deildum sem þjónustuna veita. Gjalddagi reikninga er fyrsti hvers mánaðar en eindagi er ýmist tíu eða tuttugu dögum eftir gjalddaga. Eftir eindaga reiknast dráttarvextir. Reikninga má greiða með greiðsluseðli í öllum bönkum og sparisjóðum og annast Landsbanki Íslands á Ísafirði fruminnheimtu og sendir út ítrekanir ef greiðslufall verður. Umsjón með útgáfu og innheimtu reikninga hefur innheimtufulltrúi.


Greiðsla reikninga
Fjármáladeild Ísafjarðarbæjar annast greiðslu reikninga frá lánadrottnum og er almenna reglan sú að reikningar sem skilað er inn fyrir þann tíunda hvers mánaðar eru greiddir eftir þann tuttugasta sama mánaðar. Umsjón með greiðslu reikninga lánadrottna hefur fulltrúi á fjármálasviði en fjármálastjóri gefur út greiðslubeiðnir hverju sinni.

 

Fasteignagjöld
Fasteignagjöld eru lögð á í janúar ár hvert samkvæmt mati húsa og lóða frá Fasteignamati ríkisins. Fasteignagjöld skiptast í fasteignaskatt og lóðarleigu og þjónustugjöldin í vatnsgjald, holræsagjald og sorpgjald. Sorpgjald vegna íbúðarhúsnæðis er innheimt fyrir hverja tunnu hjá viðkomandi heimili og skiptist í sorphreinsigjald (sorp sótt til heimila) og sorpeyðingargjald. Fyrirtæki og stofnanir (lögaðilar) greiða sorpeyðingargjald eftir tegund starfseminnar auk eigenda sumarhúsa. Álagningarstuðla fasteignagjalda má nálgast á gjaldskrársíðu. 

Elli- og örorkulífeyrisþegar geta fengið niðurfelldan álagðan fasteignaskatt og holræsagjald. Reglur um niðurfellingu fasteignagjalda til elli- og örorkulífeyrisþega er vegna íbúðarhúsnæðis þeirra til eigin nota og fyrir þá sem eiga lögheimili í Ísafjarðarbæ og miðast við tekjur. Félagasamtökum er veittur styrkur til greiðslu á fasteignagjöldum (fasteignaskattur og holræsagjald) og er skilyrði að húsnæðið sé nýtt til félags-, menningar- eða íþróttastarfsemi og ekki leigt út til 3ja aðila gegn greiðslu.

 

Gjalddagar fasteignagjalda eru sjö á árinu og sá fyrsti þann 1. febrúar og mánaðarlega eftir það. Eindagi fasteignagjalda er fimmtán dögum eftir gjalddaga og reiknast dráttarvextir eftir eindaga. Fasteignagjöld má greiða með greiðsluseðli í öllum bönkum og sparisjóðum og annast Landsbanki Íslands, Ísafirði, fruminnheimtu og sendir út ítrekanir ef greiðslufall verður. Umsjón með álagningu og innheimtu fasteignagjalda hafa fjármálastjóri og innheimtufulltrúi.

 

Bókhald og ársreikningar
Allir reikningar sem sendir eru til Ísafjarðarbæjar og stofnana hans eru mótteknir á bæjarskrifstofunni á Ísafirði þar sem þeir eru skráðir. Eftir móttöku og skráningu tekur við samþykktarferli þar sem viðkomandi deildarstjóri samþykkir reikninginn til bókunar og greiðslu. Ábyrgð með skráningu reikninga hafa starfsmenn bókhalds Ísafjarðarbæjar undir yfirstjórn aðalbókara.

Ársreikningur Ísafjarðabæjar er gerður samkvæmt lögum og reglum um uppgjör sveitarfélaga og er birtur samandreginn á heimasíðu Ísafjarðarbæjar. Endurskoðendur ársreikninga Ísafjarðarbæjar eru Löggiltir endurskoðendur á Vestfjörðum ehf. Umsjón með uppgjöri og útgáfu ársreiknings hafa aðalbókari og fjármálastjóri.

 

Fjárhagsáætlun ársins
Fjárhagsáætlun ársins er meginstjórntæki við fjármálalega umsýslu sveitarfélagsins innan ársins þar sem birtast á tölulegu formi allar ákvarðanir um rekstur og fjárfestingar fyrir einstaka málaflokka og deildir. Fjárhagsáætlun Ísafjarðarbæjar er svonefnd rammaáætlun þar sem viðkomandi stjórnandi hefur valfrelsi um rekstur deildar sinnar innan þess fjárhagsramma sem ákveðinn var fyrir deildina. Fjárhagsáætlunin er afgreidd með tveimur umræðum í bæjarstjórn, venjulega í nóvember - desember fyrir næsta rekstrarár, og er birt samandregin á heimasíðu Ísafjarðarbæjar. Umsjón með útgáfu og framkvæmd fjárhagsáætlunar hefur fjármálastjóri.

 

3ja ára áætlun
3ja ára áætlun er megin langtímastjórntæki við fjármálalega umsýslu sveitarfélagsins. Þar birtast á tölulegu formi ákvarðanir um fjárfestingar fyrir einstaka málaflokka og deildir til næstu þriggja ára á eftir yfirstandandi fjárhagsári. 3ja ára áætlunin er afgreidd með einni umræðu í bæjarstjórn, oftast í janúar ár hvert, og er birt samandregin á heimasíðu Ísafjarðarbæjar. Umsjón með útgáfu og framkvæmd 3ja ára áætlunar hefur fjármálastjóri.

Vi­bur­adagatal
« Nˇvember »
S M Ů M F F L
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
Vefumsjˇn